Voiko asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä olla joustava, huippulaadukas ja kustannustehokas?

Paikalliset energia-, vesi- ja kaukolämpöalan toimijat tarvitsevat
parhaita mahdollisia kumppanuuksia pysyäkseen kilpailukykyisinä ja
pystyäkseen säilyttämään itsenäisyytensä.

– Kaikilla Meter-to-Cash (Mittarilta rahaksi) -toimialoilla on erityisen vahvoja liiketoiminnan muutospaineita. Samalla vanhat perinteiset järjestelmät ovat usein jäykkiä ja kalliita,
kertoo S2B Energia Oy:n toimitusjohtaja Mika Vuori.


Kriittinen kysymys sähköalan järjestelmille on ollut kyvykkyys toimia Fingrid Datahub
-keskustietokannan kanssa, joka otetaan käyttöön helmikuussa 2022. Vastaavia vaikuttavia tekijöitä vesialalla ovat etämittaridirektiivin voimaan tuleminen vuonna 2023 sekä etäluettavien mittareiden nopea yleistyminen. Kaukolämmön puolella muun muassa palvelutoiminnan lisääntyminen ja sektori-integraatio aiheuttaa muutospaineita myös järjestelmille.

– Energia-alan toiminta muuttuu ja standardisoituu ison askeleen, kun Datahub
otetaan käyttöön. Samoin vesialalla monet toimijat ovat jo lähteneet vauhdilla uusimaan
mittareita ja tarkastelemaan esimerkiksi LoRa-verkkojen mahdollisuuksia. Tämä on
selkeä muutoskohta, joten monet toimijat kartoittavat nyt eri järjestelmävaihtoehtoja.
Automaatio, analytiikka ja robotiikka ovatkin alihyödynnettyjä mahdollisuuksia. Muutos on
aina mahdollisuus, jossa ketterimmät menestyvät parhaiten, Vuori jatkaa.


Digitaalisuuden vastapainona henkilökohtainen palvelu on entisestään nostamassa
merkitystään. Palvelualustojen pitää olla mahdollisimman tehokkaita ja esimerkiksi
robotiikalla tuettuja, että asiakkaille voidaan taata laadukas asiakaskokemus.

Unelmana älykkäillä lisäarvopalveluilla täydennetty joustava liiketoiminta-alusta

S2B Energia Oy:llä on mittava, noin 300 000 asiakaskontaktin kokemus energia-, vesi- ja kaukolämpötoimialoista, vahva ymmärrys kilpailukentästä, muuttuvan toimintaympäristön asettamista osaamis- ja järjestelmähaasteista sekä niiden aiheuttamista kustannuspaineista.
– Olemme lisäarvokumppani asiakkuusprosessiin. Tarjoamme skaalautuvat
asiakastieto- ja laskutusjärjestelmät sekä älykkäät palvelut, kuten robotiikan,
analytiikan ja raportointijärjestelmät, liiketoiminnan tueksi. Ratkaisumme
perustuvat huippuluokan globaaliin tekniseen alustaan, johon tuomme
räätälöimämme toimialakohtaisen lisäarvokerroksen ja täydennämme
paketin muun muassa robotiikalla, Vuori sanoo