Palkanlaskentapalvelussa hoidetaan palkkahallintoon liittyvät tehtävät asiakkaan tarkistaman ja hyväksymän palkkamateriaalin perusteella sekä asiakkaan kanssa yhdessä sovittujen periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti noudattaen asiakkaan solmimia työehtosopimuksia. Palkanlaskennan lisäksi toimittaja voi hoitaa erikseen sovittaessa lisäpalveluita kuten eri sidosryhmien vaatimia ilmoituksia, tilitystietoja, raportteja sekä muita sovittuja tehtäviä.

  • Palkanlaskenta työntekijöille; tunti-, kuukausi- ja urakkapalkat
  • Palkkakirjanpito
  • Palkkatodistukset
  • Sairauspäiväraha- ja muut kelakorvaushakemukset
  • Palkkojen vuosi-ilmoitukset