Sähkökaupan sanomaliikenteen operointipalvelu on toimittajan tuottama palvelu sähkön myyjille ja toimittajille (JVH). Kaikki sanomaliikenteeseen liittyvät operointitehtävät suoritetaan alla olevien menettelyohjeiden mukaisesti. Menettelyohjeet löytyvät energiateollisuuden internet sivuilta.

  • Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III
  • Sanomaliikenteen menettelyohje PRODAT ja APERAK
  • Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin
  • Muuttoja koskevat linjaukset
  • Sähkönmyyntisopimusten peruuttaminen ennen toimituksen alkua
  • Myyjän vaihtoa koskevat peruutukset
  • Sopimuspäivämäärät sanomissa
  • Pientuotannon sanomaliikenneohje

Toimittajan operointipalvelussa sanomia lähettävän asiakkaan aineistot kulkevat operaattorin kautta EDI palvelun tuottajalle, joka huolehtii tiedon saattamisesta asiakasyrityksen järjestelmään. Toimittaja käsittelee sanomat reaaliaikaisesti asiakasyrityksen järjestelmässä siinä järjestyksessä kun ne tulevat palveluun. Yhteydet palveluun toteutetaan tietoturvallisesti internet- tai yritysverkkoyhteyttä käyttäen.