S2B Energia Oy on Vatajankosken Sähkö Oy:n ja Leppäkosken sähkö -konsernin perustama ja omistama palveluyhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa 1.10.2015, jolloin 13 perustajayhtiöiden henkilöä siirtyivät yhtiöön. Yhtiöllä on tällä hetkellä 3 palvelukeskusta Ikaalisissa, Kankaanpäässä ja Ylöjärvellä, joista yhtiö tuottaa asiakkailleen myynti- ja asiakaspalvelua, laskutus- ja tiedonhallintapalveluita, palkanlaskentaa, asiantuntija- ja konsultaatiopalveluita sekä tietojärjestelmän pääkäyttöpalveluita.

S2B Energia Oy:n keskeisenä tavoitteena on toimia markkinoiden edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä. Vahva sitoutuminen asiakkaamme arvo- ja tuotemaailmaan ovat toimintamme perusta joiden avulla parannetaan:
– Kustannustehokkuutta
– Asiakaskohtaamista
– Palvelutasoa

S2B Energian visiona on mahdollistaa asiakkaiden kilpailukyvyn parantumisen. Visiotamme tukevat yhtiömme arvot jotka ovat:

Asiakkaat: Parannamme asiakkaidemme kilpailukykyä
Uudistuminen: Annamme tilaa uusille ajatuksille ja luomme uusia kehittyneempiä toimintamalleja
Jatkuva kehittyminen: Parannamme suoritustamme joka päivä tavoitteen saavuttamiseksi
Ihmiset: Saavutamme tuloksia yhdessä tekemällä ja avoimesti keskustelemalla

 

Miksi S2B Energia Oy?
Kustannustehokkuus
Kumppanuus
Asiantunteva asiakaspalvelu
Laadukas toiminta

Kustannustehokkuus

• Tehokas palvelusovellus, kehittyneet ja automatisoidut prosessit
• Tehokas resursointi ja kumppanuusverkosto
• Keskitetty hankinta, käyttöönotto ja kehitys

Kumppanuus

• Markkinoiden paras energia-alan tuntemus
• Palvelukokonaisuuksien joustavuus, läpinäkyvyys ja raportointi
• Motivoitunut, joustava ja osaava henkilöstö

Laatu

• Palvelujen toimintavarmuus
• Energiayhtiöiden liiketoiminnassa kehitetyt palvelutuotteet
• Henkilöstön vuosikymmenien kokemus energia-alasta

Loppuasiakas

• Vuosikymmenien kokemus energia-alan asiakaskunnasta
• Monipuoliset yhteydenottokanavat ja ajantasainen asiakaspalvelu
• Vahva tuotetuntemus ja kehittyneet ongelmanratkaisutaidot