Laskutuspalvelu on palvelu energia- ja vesihuoltoallalla toimivien yrityksien laskutusaineiston muodostamiseen, tarkastamiseen sekä edelleen lähetykseen tulostus- ja jakeluoperaattorille. Laskutuspalvelussa laskuja lähettävän yrityksen laskuaineistot käsitellään, välitetään vastaanottajille operaattoreiden välitysverkoston välityksellä, pankkien kautta tai tulostetaan paperille, kuoritetaan ja postitetaan kirjeenä. Laskutuspalvelua voidaan tuottaa vaihtoehtoisesti joko asiakasyrityksen tai toimittajan järjestelmillä.

Palveluun voidaan sisällyttää reskontrapalvelu, jossa viiteaineistot ja kohdistamattomat suoritukset käsitellään ja siirretään tarvittaviin tietojärjestelmiin sekä muodostetaan maksukehoitusaineistot lähetettäväksi perintätoimistoon.

Palvelu mukautetaan erikokoisten yritysten tarpeisiin riippumatta siitä, lähetetäänkö samalla kertaa yksittäisiä tai suurempia määriä laskuja ja tiedotteita.