Myynti- ja asiakaspalvelu on suunniteltu erityisesti yrityksille, jotka tarkkojen laatuvaatimusten lisäksi edellyttävät, että tarjottava myynti- ja asiakaspalvelu on linjassa yrityksen tavoitteiden sekä vahvan imagon ja brändin kanssa. Henkilökuntamme vuosikymmenien kokemus energiatoimialasta, energiayhtiön asiakkaista sekä toimialan yhteistyökumppaneista varmistavat laadukkaan ja tuloksekkaan asiakaskohtaamisen. Palvelukokonaisuuteen kuuluu dynaaminen toimintamalli, joka yhdessä kokeneitten asiakaspalvelun ammattilaisten kanssa takaa yksilöityä ja asiakaskohtaista täsmällisyyttä, nopeutta ja palvelualttiutta – sekä samalla tehokkuutta ja liiketoiminnallista rationalisointia.

Palvelu koostuu useimmiten seuraavista pääosista:

Neuvontapalvelut: Sopimuspalvelut: Tukipalvelut:
Asiakasneuvonta Tarjouspyyntöjen käsittely Asiakastietojen ylläpito
Energianeuvonta Myyntisopimusten teko Tuotetietojen ja hinnastojen ylläpito
Raportointi Verkkosopimusten teko Hinnastojen ja tuotteiden luonti
Laskutusasiat Toimitussopimusten teko Liittymäsopimusprosessin hoito


Palvelu perustuu asiakkaan kanssa yhdessä sovittuihin toimintatapoihin ja -malleihin. Palvelukeskuksissamme on käytössä useita palvelun laadun mittareita. Reaaliaikaisesti tuotetut mittaustulokset ovat koko henkilöstön nähtävissä. Seurannan fokuksessa ovat paitsi tavoitteisiin peilatut tulokset, myös mahdolliset laatupoikkeamat. Tuloksellisuus ja palvelun tasainen laatu muuttuvissakin tilanteissa, kuten esimerkiksi suurissa volyymivaihteluissa, varmistetaan vahvalla ennusteosaamisella, välittömällä reagoinnilla sekä analysoimalla tarkasti mittaustulosten raportointikokonaisuuksia.